Skip Navigation Links


Vladimir Ilyin
Влади́мир Ильи́н

Sunday, 16th November 1947
Sverdlovsk
USSRWhite Tiger
Nachalnik gospitalya
[Chief of Hospital]
2012
"