Agioupa, to koritsi tou kampou

Bed of Grass

1957


Anna Brazzou
Agioupa
Michalis Nikolinakos
Doctor (as Mike Nichols)